Принцип відновлення

Провидіння відновлення — це Божа робота з відновлення людей до їхнього первісного, безгрішного стану, після досягнення якого вони зможуть утілити мету творення. Людина вчинила гріхопадіння і відтоді залишалася під владою сатани. З метою відновлення людей Бог насамперед здійснює провидіння відокремлення від сатани. Щоб розірвати зв’язок із сатаною, ми повинні звільнитися від первородного гріха. Це можливо лише шляхом відродження через Месію – Істинного Батька людства.

Отже, ідучи шляхом відокремлення від сатани, ми повинні піднятися до рівня розвитку Адама і Єви до гріхопадіння. На цій основі нам слід прийняти Месію та відродитися. Далі, слідуючи за Месією, ми маємо продовжити розвиток і досягти зрілості, щоб зрештою втілити мету творення. Оскільки провидіння відновлення є Божою роботою з відтворення заради досягнення мети творення, Бог здійснює його згідно зі Своїм Принципом. Стосовно провидіння відновлення він називається принципом відновлення.

Принцип відновлення відкупленням

Відразу після гріхопадіння Адам і Єва, маючи первородний гріх, опинилися у проміжному стані — між Богом і сатаною, будучи пов’язаними з обома. Як Бог відокремлює від сатани грішних людей, які перебувають у проміжному положенні? Доки люди не створять умову, завдяки якій Бог зможе оголосити їх Своїми, у Нього немає жодної можливості відновити їх на Своєму боці. Отже, коли грішна людина виконує умови добра, вона переходить на сторону Бога, а виконуючи умови зла, людина опиняється на боці сатани.

Принцип відновлення відкупленням

Якщо людина втрачає своє первісне положення чи стан, вона повинна виконати певну умову для того, щоб відновити їх. Процес створення таких умов називається відкупленням. Процес відновлення первозданного положення і стану шляхом створення таких умов ми називаємо відновленням відкупленням. Щоб відновитися у своєму первісному положенні та стані, людина повинна створити умову відкуплення, ідучи при цьому шляхом, зворотним до ходу вчинення помилки. Отже, ми самі маємо виконати необхідні умови відкуплення — у цьому полягає частина відповідальності людини.

Основа для Месії

Щоб відновитися до свого первозданного стану, грішні люди мають створити основу для Месії, потім прийняти Месію та позбутися первородного гріха. Щоб установити основу для Месії, грішна людина повинна пройти такий шлях: спочатку встановити основу віри, а потім — субстанційну основу.

Щоб відновити основу віри, необхідно дотриматися трьох умов.
По-перше, необхідна центральна особа. Бог перебував у пошуку центральних осіб, які змогли б відновити основу віри. Тому Бог доручив Каїну та Авелю принести жертви. Схожим чином Бог обирав таких людей, як Ной, Авраам, Ісак, Яків, Мойсей, царі Ізраїлю та Іван Хреститель, із метою виховання їх як центральних осіб.

По-друге, необхідний об’єкт для умови. Він замінює Боже Слово, яке втратив Адам.

По-третє, необхідно завершити числовий період відкуплення. Виконуючи умову відкуплення для звільнення від гріховної природи, грішна людина отримує можливість побудувати субстанційну основу, завдяки якій вона може прийняти Месію, очиститися від первородного гріха та зрештою відновити свою первісну природу.


Основа для Месії

Шлях провидіння відновлення

Зробимо загальний огляд усього історичного шляху від часів Адама і виділимо провіденційні епохи, які він охоплював. Мета двохтисячолітнього періоду від Адама до Авраама зводилася до пошуку однієї людини — батька віри, який зміг би створити основу для початку провидіння відновлення.

Отже, можна вважати, що Боже провидіння відновлення розпочалося з Авраама. Проте через помилку Авраама в символічному жертвоприношенні дві тисячі років від Адама до Авраама були захоплені сатаною.

Тому за цією епохою повинен бути період, упродовж якого необхідно відновити відкупленням утрачені дві тисячі років і повернути їх на сторону Бога; у цьому полягало значення двохтисячолітнього періоду від Авраама до Ісуса.

Подібно до невдачі Авраама в символічному жертвоприношенні, єврейський народ зазнав поразки у своєму жертвоприношенні на національному рівні, відправивши Ісуса на хрест. Тому двохтисячолітній період від Авраама до Ісуса також опинився в руках сатани.

Як наслідок, було встановлено ще один період, необхідний для відновлення відкупленням попереднього двохтисячолітнього періоду та повернення його на сторону Бога. У цьому суть двохтисячолітнього періоду від Ісуса й до нашого часу.


Шлях провидіння відновлення

Якщо в певний період повторюється низка історичних подій, які відбувалися в попередній період, то такі періоди називаються періодами провіденційної ідентичності часу. Чому провидіння відновлення продовжується? Відповідь на це запитання можна дати тільки спираючись на розуміння закону призначення. За цим законом, зважаючи на те, що Бог абсолютно визначив Свою волю, Він без сумніву одного разу втілить її. Але відносним є те, виконається Його воля через ту чи іншу окрему людину чи ні, оскільки здійснення волі Бога залежить не лише від Його частини відповідальності, а й від того, упорається людина зі своєю частиною відповідальності чи ні.

Згідно з цим, коли Божа воля не втілюється через невдачу людини у виконанні своєї частини відповідальності, Бог обирає замість неї іншу людину, в іншій епосі. Бог буде продовжувати хід провидіння доти, доки не досягне остаточного втілення Своєї волі. Провидіння відновлення може продовжуватися не більше як у три етапи.

Основа для Месії була вперше закладена в часи Авраама. Грішні люди повинні створити цю основу, аби забезпечити в сатанинському світі можливість відновлення Царства Небесного на чолі з Месією. Якби сім’я Адама чи сім’я Ноя заклала основу для Месії на сімейному рівні, то Месія міг би безперешкодно прийти в ті часи. Однак у дні Авраама грішні люди вже утворили сатанинські нації, які могли з легкістю перешкодити сім’ї Авраама.

Оскільки основа для Месії була обмежена сімейним рівнем, він не міг відразу прийти на неї. Люди могли прийняти Месію тільки після того, як була б створена основа в національних межах, даючи змогу протистояти сатанинському світу. Нащадки Авраама, які створили сімейну основу для Месії, повинні були залишити свою батьківщину, страждати на чужині чотириста років, розвиваючи національну основу, після чого повернутися в Ханаан і лише тоді створити національну основу для Месії.

Ісус Христос прийшов у єврейський народ і, заклавши з його допомогою світову основу, повинен був створити Царство Небесне на землі та спасти грішних людей, тобто відновити їх до положення громадян цього царства, і йому це майже вдалося.

Первісна провіденційна роль Римської імперії, яка об’єднала стародавній світ Середземномор’я, полягала в тому, щоб закласти основу для царства Ісуса на землі. Якби єврейський народ повірив у нього як у Месію та об’єднався з ним, Ісус зміг би покорити Римську імперію ще за життя на землі. Його б шанували в ній як Царя Царів, і він заснував би єдине світове царство зі столицею в Єрусалимі.

Ісус не мав первородного гріха, він повністю розумів волю та Шімджон Бога. Ісус, як утілення Бога, будучи єдиним із Ним, може бути названим другим Богом, але він не є Самим Богом. Щоб утілити Три Благословення, Ісус мав одружитися і дати життя безгрішним нащадкам. Для повного втілення мети приходу Ісуса як Месії його смерть на хресті була не потрібна. Його розп’яття стало трагічним наслідком нерозуміння та невіри іудеїв того часу. Через невіру єврейського народу Ізраїль було знищено, а Римська імперія почала занепадати.

Після розп’яття Ісус став духовним Істинним Батьком, а роль Істинної Матері виконував Святий Дух. Святий Дух – це жіночий аспект Бога. Коли ми, будучи сповнені натхнення від Святого Духа, починаємо вірити в Ісуса як свого Спасителя (1 Кор. 12:3), ми приймаємо любов духовних Істинних Батьків, що виникає в результаті дії віддавання та приймання між Ісусом, духовним Істинним Батьком, і Святим Духом, духовною Істинною Матір’ю. Завдяки цій любові в нас вливається нове життя і відбувається духовне оновлення.

Це і є духовне народження згори. Ісус і Святий Дух зайняли положення субстанційних об’єктів Бога, які втілили в розділеній формі Його дуальні властивості. Об’єднавшись у дії віддавання та приймання, центром якої є Бог, вони створили чотирьохпозиційну основу. Таким чином, Бог, Ісус і Святий Дух стали одним цілим, і ця єдність утворила Трійцю. Христос повинен повернутися в плоті й знайти собі наречену. Упродовж свого життя на землі вони утворять Трійцю в єдності з Богом і стануть як духовними, так і фізичними Істинними Батьками.

Тоді вони дадуть як духовне, так і фізичне народження згори та звільнять грішних людей від первородного гріха. Провидіння відновлення завершиться після того, як усі грішні люди за допомогою Божого Слова життя відновлять свій шімджон у стосунках із Богом та отримають і духовне, і фізичне спасіння, повернувшись до родоводу Бога.